ਸਾਰੇ ਵਰਗ

ਕੇਸ

ਘਰ> ਨਿਊਜ਼ > ਕੇਸ

62m ਪੰਪ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ

ਸਮਾਂ: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਹਿੱਟ: 47

“Many thanks to Bella and her husband, Mr. Wu. When I came to China this time, they received me very warmly and made some arrangements for me.

The most important thing is to find a very good pump truck for me, and it has been finely repaired. The pump tube and hydraulic oil were newly replaced, which made me very satisfied. And I have handled all matters such as transportation, customs declaration, etc., and have rich experience.
When I return to my country with such a good pump truck, I will let all my friends come to Bella company to buy pump trucks. Thank you so much.”

1

----Emil